Wie zijn we

Ons website-adres is: https://meerdanmedia.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contact formulieren

Wanneer u ons contactformulier gebruikt moet u middels ReCaptcha verifieren dat u geen BOT bent. Voor de verwerking van uw gegevens is de huidige Verwerkingsovereenkomst van toepassing.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Onze site bevat ingesloten inhoud van YouTube en Google Maps.

Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel met als doel om uw gedrag op onze website te meten. Dit gaat via volledig geanonimiseerde metadata.

Met wie we uw data delen

MoneyBird(Financiële administratie), Moovia(Account management), Mailchimp(Marketing) en Administratiekantoor Pander(Boekhouding). De data zal uitsluitend gebruikt worden voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden.

Het doel en termijn dat persoonsgegevens worden bewaard

Meerdan Media bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Een overzicht:

Doel: Financiële administratie
Grondslag: Wettelijke verplichting
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, functie, emailadres, factuuradres, opstaand saldo, bankgegevens, afgenomen producten en diensten, relatienummer
Duur opslag: Zo lang als noodzakelijk voor de wettelijke verplichting

Doel: Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer
Duur opslag: Zo lang u klant bent van Meerdan Media en u zelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Om goederen en diensten bij u af te leveren
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang u klant bent van Meerdan Media en u zelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Mailing over wijzigingen van onze diensten en producten
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang u klant bent van Meerdan Media en u zelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Informatieve mails m.b.t. tot dienstverlening
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang u klant bent van Meerdan Media en u zelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Nieuwsbrief
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, emailadres
Duur opslag: Tot uitschrijving nieuwsbrief

Doel: Sollicitatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres, postadres, motivatie en gegevens die jij ons verstrekt.
Duur opslag: 2 jaar in portefeuille voor eventuele mogelijk andere aansluitende functies.

Doel: Contactformulier website
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam emailadres, gegevens die u ons verstrekt in het bericht.
Duur opslag: Totdat de vraag is beantwoord. 
 

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u heeft over uw data

Alle gegevens die u ons opgegeven hebt kunt u opvragen. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Contactinformatie

Meerdan Media
Prinses Margrietstraat 16A
8862TH Harlingen

06 213 00 197
info@meerdanmedia.nl

KvK-Leeuwarden: 011.21.663
BTW-nummer: NL 108.922.601.B01

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op
de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste
kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding
waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of
Betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte
informatie volledig, correct en accuraat te maken.

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de
terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het
melden naar de relevante autoriteiten.

3. De meldplicht behelst voor Leverancier in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit
dat er een lek is geweest, alsmede:
• wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
• wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
• wat de (voorgestelde) oplossing is;
• wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
• wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
• wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Het uitvoeren van remarketing door middel van Facebook Pixel